Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

 

Przedszkole  prowadzi  postępowania o  udzielenie  zamówień  publicznych   w  trybach przewidzianym  Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu nr 167.
Informacje  o wszczęciu postępowania przetargowego zamieszczane są w Portalu Zamówień  Publicznych  (
www.portal.uzp.gov.pl )  oraz  na  stronie internetowej Przedszkola  nr 167 w dziale Zamówienia Publiczne .
Aktualnie Przedszkole nr 167 nie prowadzi postępowania o zamówieniach publicznych.


 

Pokaż informacje o artykule