Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

1)  W  przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola. Liczbę pracowników  zatwierdza organ prowadzący - w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym,

2)   Podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

3)   Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

4)       Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu
o obowiązujące przepisy (znajdują się one w aktach osobowych każdego pracownika).

5). Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

6). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 167 zobowiązani są do stwarzania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w budynku i w ogrodzie oraz miłej, serdecznej atmosfery.

 


 

Pokaż informacje o artykule