Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

1.         Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2.         Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
3.         Przedszkole Nr 167 jest Przedszkolem publicznym, które:
1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2)       przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)       zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
4.         Przedszkole działa na podstawie:
1)    Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej uchwały;
2)       Aktu założycielskiego;
 
3)       Niniejszego statutu.

Pokaż informacje o artykule