Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl
Strona główna => Finanse przedszkola => Plan finansowy => Plan finansowy

Uchwała Nr DBFO/1/II/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
z dnia 4 lutego 2015 roku
 
                                             
Plan finansowy na rok 2015 - Przedszkole nr 167
     
                                             
                                             
                                             
 
Wydatki - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Dożywianie uczniów
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
854
85415
85415 Pomoc materialna dla uczniów
          9 000   
 
 
854
85415
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
          9 000   
 
 
Razem
zadanie: Dożywianie uczniów
        9 000   
 
                                             
 
Wydatki - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Fundusz socjalny emerytowanych pracowników oświaty
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
801
80195
80195 Pozostała działalność
          2 718   
 
 
801
80195
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
          2 718   
 
 
Razem
zadanie: Fundusz socjalny emerytowanych pracowników oświaty
        2 718   
 
                                             
 
Wydatki - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowane jednostki)
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
801
80195
80195 Pozostała działalność
          1 485   
 
 
801
80195
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
          1 485   
 
 
Razem
zadanie: Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowane jednostki)
        1 485   
 
                                             
 
Wydatki - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
801
80104
80104 Przedszkola
   1 051 095   
 
 
801
80104
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
          2 000   
 
 
801
80104
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
      668 388   
 
 
801
80104
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
       66 017   
 
 
801
80104
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
      120 901   
 
 
801
80104
4120 Składki na Fundusz Pracy
        14 457   
 
 
801
80104
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
        23 000   
 
 
801
80104
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
          1 000   
 
 
801
80104
4260 Zakup energii
        76 220   
 
 
801
80104
4280 Zakup usług zdrowotnych
          2 000   
 
 
801
80104
4300 Zakup usług pozostałych
        28 000   
 
 
801
80104
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
          2 235   
 
 
801
80104
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
        43 717   
 
 
801
80104
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
          2 160   
 
 
801
80104
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
          1 000   
 
 
Razem
zadanie: Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
1 051 095   
 
                                             
 
Wydatki - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
801
80104
80104 Przedszkola
          5 000   
 
 
801
80104
4270 Zakup usług remontowych
          5 000   
 
 
Razem
zadanie: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
        5 000   
 
 
Wydatki ogółem
1 069 298   
 
                                             
 
Dochody - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Pozostałe odsetki
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
801
80195
80195 Pozostała działalność
               10   
 
 
801
80195
0920 Pozostałe odsetki
              10   
 
 
Razem
zadanie: Pozostałe odsetki
              10   
 
                                             
 
Dochody - Przedszkole Nr 167
 
 
Zadanie : Wpływy z usług - pozostałe
 
 
Dział
Rozdział
Opis
 Wartość
 
 
801
80104
80104 Przedszkola
      34 260   
 
 
801
80104
0830 Wpływy z usług
       34 260   
 
 
Razem
zadanie: Wpływy z usług - pozostałe
      34 260   
 
 
Dochody ogółem
      34 270   
 

Pokaż informacje o artykule