Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

Zatrudniony w przedszkolu nauczyciel logopeda  na 0.60 etatu ma za zadanie:

 •  obserwować dzieci pod kątem rozwoju mowy, planować i realizować terapię zaburzeń mowy,
 • współpracować z innymi specjalistami (psycholog, laryngolog, foniatra, ortodonta itp.),
 • ukierunkować rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

Logopeda również:

 • prowadzi wnikliwą diagnozę logopedyczną u dzieci mających problemy
 • konstruuje indywidualne (w przypadkach dzieci, u których występuje wada wymowy o głębszym zakresie) lub grupowe (liczących maksymalnie troje dzieci) programy wspomagania,
 • w terapii logopedycznej, uwzględnia trudności dzieci i dostosowuje ją do możliwości dzieci,
 • współpracuje z rodzicami/opiekunami w procesie terapeutycznym ich dzieci poprzez: możliwość uczestniczenia w zajęciach, prowadzenie zeszytu dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną z instruktażem dalszego postępowania z dzieckiem w domu,
 • współpracuje z nauczycielami poszczególnych grup poprzez: informacje dotyczące zakresu i etapu pracy z dzieckiem oraz opanowanych umiejętności, które może nauczyciel egzekwować od dziecka, 
 • przygotowuje materiały słownikowe dla każdego dziecka, pomoce dydaktyczne, zakupuje fachową literaturę do biblioteki przedszkolnej,
 •  podnosi własne kwalifikacje zawodowe, doskonali warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego,
 • prowadzi dokumentację zgodną z organizacją pracy przedszkola, 
 • uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • w razie potrzeby kieruje rodziców/opiekunów dziecka do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia celem konsultacji specjalistycznych, np. laryngologicznych, ortodontycznych, audiologicznych, foniatrycznych,      

 

Pokaż informacje o artykule