Loading ....
Przedszkole nr 167 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 167 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Strzelecka 16
03-433 Warszawa
tel: (22) 619 11 09
e-mail: pd167@neostrada.pl

 1.   Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
3.     Przedszkole Nr 167 jest Przedszkolem publicznym, które:
  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
4.         Przedszkole działa na podstawie:
  •  Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej uchwały;
  • Aktu założycielskiego   ( załącznik nr 22 do uchwały nr XXX/639/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004r. zmienionej uchwałą nr XXXVII/865/2004 rady m. st. Warszawy z dnia 2004roku)
  • Statutu.
  • Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku- 11.09.1972r.
  • Pisma O.I.3/17/72 z dnia 30 maja 1972roku.

 

Pokaż informacje o artykule